சக்தி

குருவடி சரணம்                                                                                                       திருவடி சரணம் சிறிதளவு வேப்பிலை எடுத்து அதன் மேல் நவதானியங்களை பரப்பி ஒன்பது நெய்  தீபங்கள்  ஏற்றி ஆடிபுரத்திற்கு முன்னால் ஏதாவது ஒர் செவ்வாய் அல்லது வெள்ளிக்கிழமைகளில் குருபோற்றி மற்றும் போற்றி திருவுரு படித்து வழிபட்டு வர வேண்டும்.

   -அன்னையின் அருள்வாக்கு

]]>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here