பொறையார் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி மன்றம் சார்பில் மதியம் மற்றும் இரவு உணவு தினமும் ஆதரவற்றோர் மற்றும் மனித நேயம் அரவனைப்பு இல்லத்துக்கும் வழங்கபடுகிறது ..

0
792