அம்மாவின் 79ஆம் ஆண்டு அவதார திருநாள் பெருமங்கல விழாவினை முன்னிட்டு மார்ச் 2ஆம் நாள் அம்மாவின் தங்க ரத திரு பவனி.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here