Home காணொளிகள் தைப்பூசம்

தைப்பூசம்

2010

2008

2006

2011

வெளிநாட்டு வாழ் சக்திகளுக்காக மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் சிறப்பு இருமுடி அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.

வெளிநாட்டு வாழ் சக்திகளுக்காக மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் சிறப்பு இருமுடி அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.

தெறிப்புகள்

கவிதைகள்