வெளிநாட்டு வாழ் சக்திகளுக்காக மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் சிறப்பு இருமுடி அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.

0
1510

வெளிநாட்டு வாழ் சக்திகளுக்காக மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் சிறப்பு இருமுடி அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.