ஓம்சக்தி

சக்திகள் அனைவருக்கும் அன்பான அறிவிப்பு.இதுநாள் வரையில் விம்பிள்டன் மன்றம் இயங்கி வந்த இடத்திலிருந்து தற்போது புதிய இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.புதிய முகவரி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அனைவரும் வருக!!! அன்னை அருள் பெறுக!!!

3 Pincott Road London SW19 2XF  Nearest Tube Station: South Wimbledon Opposite to Adchaya Restaurant   ]]>