23/09/14-தங்க கவசம்

24/09/14-குங்கும காப்பு
25/09/14-மஞ்சள் காப்பு
26/09/14-வேப்பிளை காப்பு
27/09/14-துளசி காப்பு
28/09/14-ஐஸ்வரிய லஷ்மி
29/09/14-விபூதி காப்பு
30/09/14-சந்தன காப்பு
01/10/14-ஶ்ரீ சதுர்வேத நாயகி வேத உபதேசம்
02/10/14-நடன சரஸ்வதி
03/10/14-மகிஸாசுரமர்தினி
]]>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here