கொரேனா வராமலும் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாக, அம்மா அருளிய கசாயத்தை மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி ஆன்மீக இளைஞர் அணி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய நிகழ்வு.

0
730

கொரேனா மற்றும் இதர நோய்கள் வராமலும் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாக, அம்மா அருளிய கசாயத்தை மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி ஆன்மீக இளைஞர் அணி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய நிகழ்வு.