லண்டன் ஆதிபராசக்தி வார வழிபாட்டு மன்றத்தின் நவராத்திரி அகண்ட தீபப் பெருவிழா

0
855

London Sree Ayyappan Temple
ஆதிபராசக்தி வார வழிப்பாட்டு மன்றத்தின் 13-10-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மு.ப 10:00 மணியளவில் அகண்ட தீபம் ஏற்றப்படும்.

Sunday, October 13, 2019 at 10:00 am

London Sree Ayyappan Temple
36 Masons Ave , Harrow, HA3 5AR United Kingdom