மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் ஆடிப்பூர பெருவிழா – பால் அபிசேகம் & கஞ்சி வார்ப்பு

0
722

🌷அன்னைக்கு உகந்த ஆடிப்பூர பெருவிழா !!! 🌷

04 /08 / 2019 கஞ்சி வார்த்தல்

05 /08 / 2019 பால் அபிடேகம்

🌹அனைவரும் வருக! அன்னையின் அருள்பெருக! 🌹