19-4-2019) வெள்ளிக்கிழமை சித்திரைப் பௌர்ணமி கலச விளக்கு வேள்வி பூஜையில் மேல்மருவத்தூரில் நமது அம்மா அருளிய சக்கரங்களும் யாககுணடங்களும்