அது பொன்னான காலம். “எவனொருவன் அடிகளார் 108 போற்றி, 1008 போற்றி படித்து வருகிறானோ….., “அவனுக்குப் பாவ விமோசனமடா”….!! 108 அடிகளார் போற்றி °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° இது குரு வணக்கம். ” தெய்வத்தை நமக்குக் காட்டுபவர் குரு”…….!! ஆதலால் குருவுக்கே முதல் வணக்கம். முக்கியத்துவம் . “அடிகளார் 108 போற்றி ஒரு ரகசியப் புதையல்”……!! “அதன் அருமை யாருக்கும் தெரியாது.”….!! “அடிகளார் போற்றி மூன்று தடவை படித்துவிட்டுத் தினமும் படுத்தால்”….., “நினைத்த பலன் அத்தனையும் நிறைவேறும்”……!! இம்முயற்சியில்….., ” வெற்றி பெற்ற ஆன்மாக்களுக்கு மறுபிறவி இல்லை.”…..!! ” அடிகளார் 108 போற்றியை நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் படி ”…., உன்னை சூழ்ந்துள்ள…., “பொறாமை, வயிற்றெச்சல், எதிர்ப்புகள், அனைத்தும் விலகும்”…..!! “நினைத்தது நிறைவேற வேண்டுமாயின்……, ” 51 தடவை அடிகளார் போற்றி மன ஒருமையோடு படி”……!! ” நீ நினைத்த காரியம் கைகூடி வரும்”……!! Ref:சக்தி ஒளி 2015 ஜனவரி

]]>