ஓம்சக்தி

பேரன்புடையீர்,     திருவருளோடு கூடிய குருவருளைப் பெறவும் அன்புடன் அழைக்ககின்றோம் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர்பீடத்திலே சித்திரா பெளா்ணமி விழாவா.
14.05.14  புதன்கிழமை மாலை  6. 30 – 21.30 மணிவரை விம்பிள்டன் மன்றத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் அனைவரும் கலந்து கொண்டு துன்பங்கள்
நீங்கி இன்பமாய் வாழவும் அன்னையின் திருவருளோடு கூடிய குருவருளைப் பெறவும் அன்புடன் அழைக்ககின்றோம்.

பூசை நேரங்கள்:

14.05.14  புதன்கிழமை மாலை  6. 30 – 21.30 மணிவரை

கூட்டு வழிபாடு

ஒவ்வொரு வெள்ளிகிழமை பிற்பகல் 18.00 மணி தொடக்கம் 10 மணி வரை. மற்றும் அமாவாசை பௌர்ணமி தினங்கள்.

இடம்

Merton Hall,

78 Kingston Road, Wimbledon, London, SW19 1LA

Near: South Wimbledon Station

Tel:  07727935063

நன்றி

ஓம்சக்தி

]]>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here