மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் தைப்பூச சக்திமாலை இருமுடி விழா

0
1376

இருமுடி செலுத்தப்படும் நாட்கள்

18.12.2019 முதல் 07.02.2020 வரை
(52 நாட்கள்) .

08.02.2020 – தைபூச ஜோதி விழா.