‘‘அன்னை கையில் தாமரை மொட்டு எதற்காக?”

ஓம் சக்தி! நன்றி: சக்தி ஒளி விளக்கு -1 சுடர் 3 (1982) பக்கம்: 11

]]>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here