ஓம் சக்தி!

தூத்துக்குடி தெர்மல்நகர் சக்திபீட வேள்வியில் பங்காரு அம்மா அவர்களின் திருமுகம் தெரிகிறது.