மேல்மருவத்தூர் சித்தர்பீடத்தில் வேப்பிலை காப்பு அன்னை ஆதிபராசக்திக்கு மகா மாரியம்மன் அலங்காரம்.

0
445