அருள்திரு அம்மாவின் பாதையில் இளைஞர்களின் ஆன்மிக பயணம்

0
839

ஓம் சக்தி! 13.06.2020 சனிக்கிழமை அன்று Zoom app மூலமாக இலங்கையில் நடைப்பெற்ற “அருள்திரு அம்மாவின் பாதையில் இளைஞர்களின் ஆன்மிக பயணம்” என்ற தலைப்பிலான இணையவழிக் கருத்தரங்கின் தொகுப்பு.
இப்பயணம் தொடரும்..

Om shakthi! We would like to present the complete webinar session of “The Spiritual Journey of Youngsters under the Guidance of Arulthiru AMMA” held on the 13.06.2020 via Zoom in Sri Lanka.

https://www.facebook.com/lakshie/videos/4611209582237978/