சித்திரைத் தமிழ் புத்தாண்டை வரவேற்போம்

ஓம்0 சக்தி!

குருவடி சரணம் !!!!! திருவடி சரணம் !!!!!

“வருக வருக என்று இனிதே வரவேற்போம் சித்திரைத் தமிழ் புத்தாண்டை”, ‘வாழ்வில் எல்லா வளங்களும் நலங்களும் பெருக அன்னை ஆதிபராசக்தியின் அருளாசியை வேண்டி, அனைவருக்கும் மனமார்ந்த இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்’.
]]>