மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் 50ம் ஆண்டு ஆடிப்பூர பெருவிழா நடைபெறுகிறது.

0
1111