ஆதிபராசக்தி அன்னை அலங்காரம்,மேல்மருவதூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடம்

0
1636

29/10/20
ஆதிபராசக்தி அன்னை அலங்காரம்,மேல்மருவதூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடம்
#Melmaruvathur #omsakthi #adhiparasakthi #Amma