சிறப்பு அபிடேகம், அலங்காரம்: மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் இருந்து நேரலை

0
1100

சிறப்பு அபிடேகம், அலங்காரம்:
மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தில் இருந்து நேரலை காலை 6 மணிக்கு இந்த இணையத்தில்: