விதியை மாற்ற வேண்டுமானால் அன்னை ஆதிபராசக்தியின் அருள்வாக்கு.

0
885